2024-02-27 
Välkommen till kustbyarna på nätet - www.kustbyarna.com
     

Kustbyar
- Vallvik
- Maråker
- Kultebo
- Sunnäs
- Granön/Trollharen
- Axmarbruk
- Axmarby
- Gåsholma

Evenemang
-
Kalendarium
- Sotarafton
- Hantverksmässa

Pågående projekt
-
Kultebo-projektet


Kontakt
- Kontakta oss

Tillbaka till förstasidan

Information och nyheter från Enånger och Hälsingekusten: langvind.com

 

Förstasidan

Kustbyarnas Bygdeforskare är en verksam hembygdsförening i Söderhamn Kommuns södra kusttrakter. Föreningen bildades år 1991 av några få entusiaster och har idag (2014) 206 medlemmar från förutom grundorterna Maråker-Sunnäs-Granön även Vallvik, Ljusne, Sandarne och Söderhamn. Likväl av utflyttade stödmedlemmar med rötter i kustbygden.

Syftet och huvudmålet är att värna och vårda hembygdens miljö och kultur till kommande släkten och hur man i framtiden skall klara/rädda orternas överlevnad.

Medlemmarna samlar forskningsmaterial, ordnar olika aktiviteter: föreläsningar, studiebesök, återvändardagar, bygdevandringar mm. Anordnar studiecirklar i dokumentation, porslinsmålning och tennrslöjd bl. a.


     Porslinsmålning                  Baklektion                      Bussresa

År 1996 resulterade arbetet i en bygdebok med titeln Kustbyar som är en dokumentation i ord och bild om livet förr och nu i de tre kustbyarna MaråkerSunnäsGranön, där järnhantering, skogs- och jordbruk samt fiske varit de dominerande näringsgrenarna men som i dag är ett minne blott…Boken har blivit mycket uppskattad och har sålts i 1100 ex. I dagsläget finns endast några få exemplar kvar.

Titta gärna på DiBiS som innehåller gamla fotografier från våra byar.

För mer information hänvisas till KG Engström, tel 0270 -661 66. E-post kgthengstrom@hotmail.com

 

Sotarafton, Granön

Hantverksmässa,
Ljusne Folkets Hus

© 2014 Kustbyarnas Bygdeforskare