2024-02-27 
Välkommen till kustbyarna på nätet - www.kustbyarna.com
     

Kustbyar
- Vallvik
- Maråker
- Kultebo
- Sunnäs
- Granön/Trollharen
- Axmarbruk
- Axmarby
- Gåsholma

Evenemang
-
Kalendarium
- Sotarafton
- Hantverksmässa

Pågående projekt
-
Kultebo-projektet


Kontakt
- Kontakta oss

Tillbaka till förstasidan

Information och nyheter från Enånger och Hälsingekusten: langvind.com

 

Kalendarium


Evenemang

Program 2021/2022

 
Datum Aktivitet
sept-nov   Cirklar i tennslöjd och porslinsmålning.

feb-sept   Fortsatt kursverksamhet i tennslöjd och porslinsmålning. OBS! Ny lokal: Kättingv. 7 i Ljusne.

april   Årsmöte.

maj   Gökotta i fårhagen Kultebo. Kaffekorg medtages. Korvgrillning.

Hela året   Pågående och nya bygde- och släktforskningsprojekt.Ny bok om Kustbyarna:
30 ÅR MED KUSTBYARNA av Britta Ekengren.

Mer än 150 bilder och texter om människor, byar och aktiviteter inom Kustbyarnas område. Pris 200:-
Kontakta Britta Ekengren, tel. 070-3172247.
Medlemsinformation 2022/23
Vid årets årsmöte, som hölls i slutet av maj i anslutning till den traditionella gökottan i fårhagen i Kultebo, konfirmerades fjolårets beslut att föreningen i dess nuvarande form avslutar sin verksamhet vid årets slut. Föreningens kärnverksamhet bygdeforskning kommer att övertas av en redaktions-och arbetsgrupp bestående av föreningens styrelse under namnet Kustbyarnas Bygdeforskarförening. Medlemmar som varit anslutna till föreningen något av de tre senaste åren blir ickebetalande hedersmedlemmar i den nya föreningen för att bl.a. möjliggöra att framtida projekt-och forskningsförslag enkelt kan förmedlas till den nya föreningen. Den övertar gällande stadgar med nödvändiga revideringar och förvaltningen av den tidigare föreningens tillgångar för finansiering av pågående och framtida nya bygdeforskningsaktiviteter och tryckning av bl.a. de skrifter om Granön, Kultebo och Maråker som är under utarbetande.

K-G Engström
Ordförande

 

 

 

 

Sotarafton, Granön

Hantverksmässa,
Ljusne Folkets Hus

© 2005 Kustbyarnas Bygdeforskare