2021-09-20 
Välkommen till kustbyarna på nätet - www.kustbyarna.com
     

Kustbyar
- Vallvik
- Maråker
- Kultebo
- Sunnäs
- Granön/Trollharen
- Axmarbruk
- Axmarby
- Gåsholma

Evenemang
-
Kalendarium
- Sotarafton
- Hantverksmässa

Pågående projekt
-
Kultebo-projektet


Kontakt
- Kontakta oss

Tillbaka till förstasidan

Information och nyheter från Enånger och Hälsingekusten: langvind.com

 

Kalendarium


Evenemang

Program 2019

 
Datum Aktivitet
feb - maj / sept-nov   Cirklar i tennslöjd och porslinsmålning.

11 april   kl. 18. Årsmöte i Maråker skola. Håkan Lindberg berättar om sin släktforskning och om byarna Maråker, Sunnäs, Mar och Dymmelbo.

30 maj   kl. 08. Gökotta i fårhagen Kultebo. Kaffekorg medtages. Korvgrillning.

5 sept   kl. 18. Upptaktsmöte Flodbergs Trollharen. Håkan Lindberg berättar om släkter och personer i byarna i vårt område.

17-18 sept   Fortsatt kursverksamhet i tennslöjd och porslinsmålning. OBS! Ny lokal: Kättingv. 7 i Ljusne. Kl. 10 varje tisdag/onsdag, tolv veckor framåt.

Sept-dec   Pågående och nya bygde- och släktforskningsprojekt.

  Möten och övriga aktiviteter annonseras under Föreningsnytt i Söderhamns-Nytt.

 

 

 

 

Sotarafton, Granön

Hantverksmässa,
Ljusne Folkets Hus

© 2005 Kustbyarnas Bygdeforskare