2022-05-21 
Välkommen till kustbyarna på nätet - www.kustbyarna.com
     

Kustbyar
- Vallvik
- Maråker
- Kultebo
- Sunnäs
- Granön/Trollharen
- Axmarbruk
- Axmarby
- Gåsholma

Evenemang
-
Kalendarium
- Sotarafton
- Hantverksmässa

Pågående projekt
-
Kultebo-projektet


Kontakt
- Kontakta oss

Tillbaka till förstasidan

Information och nyheter från Enånger och Hälsingekusten: langvind.com

 

Kalendarium


Evenemang

Program 2021/2022

 
Datum Aktivitet
sept-nov   Cirklar i tennslöjd och porslinsmålning.

feb-sept   Fortsatt kursverksamhet i tennslöjd och porslinsmålning. OBS! Ny lokal: Kättingv. 7 i Ljusne.

april   Årsmöte.

maj   Gökotta i fårhagen Kultebo. Kaffekorg medtages. Korvgrillning.

Hela året   Pågående och nya bygde- och släktforskningsprojekt.Ny bok om Kustbyarna:
30 ÅR MED KUSTBYARNA av Britta Ekengren.

Mer än 150 bilder och texter om människor, byar och aktiviteter inom Kustbyarnas område. Pris 200:-
Kontakta Britta Ekengren, tel. 070-3172247.
Medlemsinformation 2021/22
Coronapandemin har inneburit ett stort avbräck också för Kustbyarnas Bygdeforskare. Ovanligt många - ett drygt 20-tal av våra äldre medlemmar har gått ur tiden och våra utåtriktade aktiviteter har begränsats. Årets årsmöte kunde i alla fall hållas som vanligt eftersom det hölls utomhus i samband med den sedvanliga gökottan i fårhagen i Kultebo i början av juni. Uppslutningen var god i det vackra vädret och det viktigaste beslutet som fattades var att föreningen i dess nuvarande form, om inte nya förutsättningar uppkommer, avslutar sin verksamhet genom slutligt beslut vid årsmötet 2022. Skälet är att, som Britta Ekengren säger i sin nya bok 30 ÅR MED KUSTBYARNA, att medlemmarna blir äldre och färre och orken tryter samtidigt som föryngringen tycks utebli. Det är tyvärr en verklighet som allt fler ideella föreningar möter i dessa internettider. Att vår förening upphör innebär dock inte att våra kärnverksamheter bygde- och släktforskning avslutas. Skrifter om bl. a. Granön, Kultebo och Maråker är under utarbetande och för att säkerställa utgivning av dessa och andra skrifter kommer föreningens styrelse att konstitueras som redaktions- och arbetsgrupp med ansvar för fortsatta bygdeforskningsaktiviteter efter det att föreningen har upphört. Den uppskattade cirkelverksamheten i tennslöjd och porslinsmålning kommer också att fortsätta i nya former.

K-G Engström
Ordförande

 

 

 

 

Sotarafton, Granön

Hantverksmässa,
Ljusne Folkets Hus

© 2005 Kustbyarnas Bygdeforskare