2021-10-22 
Välkommen till kustbyarna på nätet - www.kustbyarna.com
     

Kustbyar
- Vallvik
- Maråker
- Kultebo
- Sunnäs
- Granön/Trollharen
- Axmarbruk
- Axmarby
- Gåsholma

Evenemang
-
Kalendarium
- Sotarafton
- Hantverksmässa

Pågående projekt
-
Kultebo-projektet


Kontakt
- Kontakta oss

Tillbaka till förstasidan

Information och nyheter från Enånger och Hälsingekusten: langvind.com

 

Kalendarium


Evenemang

Program 2021/2022

 
Datum Aktivitet
sept-nov   Cirklar i tennslöjd och porslinsmålning.

feb-sept   Fortsatt kursverksamhet i tennslöjd och porslinsmålning. OBS! Ny lokal: Kättingv. 7 i Ljusne.

april   Årsmöte.

maj   Gökotta i fårhagen Kultebo. Kaffekorg medtages. Korvgrillning.

Hela året   Pågående och nya bygde- och släktforskningsprojekt.

 

 

 

 

Sotarafton, Granön

Hantverksmässa,
Ljusne Folkets Hus

© 2005 Kustbyarnas Bygdeforskare