2024-02-27 
Välkommen till kustbyarna på nätet - www.kustbyarna.com
     

Kustbyar
- Vallvik
- Maråker
- Kultebo
- Sunnäs
- Granön/Trollharen
- Axmarbruk
- Axmarby
- Gåsholma

Evenemang
-
Kalendarium
- Sotarafton
- Hantverksmässa

Pågående projekt
-
Kultebo-projektet


Kontakt
- Kontakta oss

Tillbaka till förstasidan

Information och nyheter från Enånger och Hälsingekusten: langvind.com

 

Maråker

Maråker har, liksom många orter längs den gamla kustvägen sina rötter från järnbrukens storhetstid under 1700-talet. Smedjan i Maråkers Bruk låg intill Mar bäck, där det nuvarande lilla badhuset ligger.

Skolan i Maråker (1728-1949) var den äldsta skolan i Söderhamns Kommun. Den mest kända eleven var prästen Jonas Söderblom, far till ärkebiskop Nathan Söderblom.

Den första kyrkan i Maråker uppfördes 1662, den andra stod färdig 1760 och den tredje invigdes år 1837 av ärkebiskopen Johan Olof Wallin. Inventarier och kyrkklockor var skänkta av familjen Axel Beskow som då var ägare till Ljusneverken. 1910 revs kyrkan och inventarierna överfördes till kyrkan i Ljusne. Timret användes till att bygga den nuvarande herrgården.

Maråker idag består av ett 30-tal hushåll. För några år sedan fanns glädjande nog många barnfamiljer som gav hopp om ortens överlevnad men i dagsläget endast en familj med barn under 14 år. En lugn vacker idyll med småhus och minnesmärken.

I gamla skolans uthus har en bakugn installerats. Bokning av bakstugan görs till Anneli Jokinen, 0270-693 11.

Aktiviteter: Utöver Kustbyarnas egna tillställningar arrangeras under sommaren en kyrkhelg vid klockstapeln och Midsommarfest med serveringar. Diverse tillställningar som vår- och julmarknad, café med tårtbuffé, surströmmingsfest mm anordnas i församlingshemmets och intresseföreningens regi.

Ortsombud: För er som vill veta lite mer om Maråker och dess historia eller nya aktiviteter kan ta kontakt med ortsombudet:

Inga Wallin, 0270-69139.


Midsommarfirande i Maråker

.

   

 

 

Sotarafton, Granön

Hantverksmässa,
Ljusne Folkets Hus

© 2014 Kustbyarnas Bygdeforskare