2024-02-27 
Välkommen till kustbyarna på nätet - www.kustbyarna.com
     

Kustbyar
- Vallvik
- Maråker
- Kultebo
- Sunnäs
- Granön/Trollharen
- Axmarbruk
- Axmarby
- Gåsholma

Evenemang
-
Kalendarium
- Sotarafton
- Hantverksmässa

Pågående projekt
-
Kultebo-projektet


Kontakt
- Kontakta oss

Tillbaka till förstasidan

Information och nyheter från Enånger och Hälsingekusten: langvind.com

 

Sotarafton, Trollharen

Sotarafton vid Trollharens Fiskeläge har under 15 års tid varit "Det stora taberaget" längs södra Hälsingekusten.

Numera överlåter föreningen till L-O Flodberg, Trollharens Fisk, att anordna Sotaraftnar i egen regi. Så utan sotare och underhållning kommer ingen att bli. Det sker dock i annan och mindre utforning.För mer information se hemsidan på www.trollharensfisk.se

 

    

 

 

Sotarafton, Granön

Hantverksmässa,
Ljusne Folkets Hus

© 2014 Kustbyarnas Bygdeforskare