2024-02-27 
Välkommen till kustbyarna på nätet - www.kustbyarna.com
     

Kustbyar
- Vallvik
- Maråker
- Kultebo
- Sunnäs
- Granön/Trollharen
- Axmarbruk
- Axmarby
- Gåsholma

Evenemang
-
Kalendarium
- Sotarafton
- Hantverksmässa

Pågående projekt
-
Kultebo-projektet


Kontakt
- Kontakta oss

Tillbaka till förstasidan

Information och nyheter från Enånger och Hälsingekusten: langvind.com

 

Sunnäs

Sunnäsbruket. Bruket är ett resultat av en stor översvämning som år 1677 tog med sig större delar av Ljusnebruket. Ägaren köpte då Sunnäs och lät bygga ett nytt järnbruk på platsen. Redan året därpå byggdes en hammare och 1696 var en hammare med två härdar i bruk. Man fick dela på vattnet som kom från Tvärån enär det skulle räcka både till hammaren och sågverken, som var två till antalet en kort tid. Bruket var verksamt fram till 1869 med uppehåll efter ryssarnas framfart.

Bysågen. År 1840-60 var bysågen igång med omkring 50-talet anställda. Sågen var ett finbladigt sågverk med två ramar. Utskeppning skedde med pråmar som drog ut virket till båtar som avgick till Antwerpen, London och Amsterdam.

Idag finns en herrgård från 1700-talet, bruksdamm med tillhörande vattenfall samt ett antal småbyggnader kvar av den forna storhetstiden. Sunnäs är numera en liten by rymmande 15-talet hushåll.
Ortsombud: För er som vill veta lite mer om Sunnäsbruk och dess historia eller vill detaga i byavandring kan ta kontakt med Kent Zetterlund. Tel. 0270-661 05
Konservator Henrik Skoglund

 

  
fr.v. Dammen, byavandring, Trollstugan med Elaine Skoglund

 

 

 

Sotarafton, Granön

Hantverksmässa,
Ljusne Folkets Hus

© 2005 Kustbyarnas Bygdeforskare